Стандарт, розроблений та адміністрований Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (IEC), що регламентує вимоги та встановлює найкращі практики щодо створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління послугами. Сертифікація ISO/IEC 20000-1 демонструє прагнення надавати послуги найвищої якості за допомогою встановлених принципів, що визначають бізнес-процеси та організаційну структуру.